Synonymer.no

presedens

Meningsgruppe: 1

anordning

anvisning

belegg

bestemmelse

bevis

bibel

dydsmønster

døme

eksempel

form

forskrift

gjennomsnitt

grunnregel

indeks

kanon

kokebok

korrektiv

lov

modell

mål

målestokk

mønster

norm

ordning

prejudikat

prinsipp

regel

rettesnor

skjema

standard

veiledning

Meningsgruppe: 2

eksponent
© Wild Wild Web 2012