Synonymer.no

prediktabilitet

Meningsgruppe: 1

forutsigbarhet

predikativitet
© Wild Wild Web 2012