Synonymer.no

predikativitet

Meningsgruppe: 1

forutsigbarhet

prediktabilitet
© Wild Wild Web 2012