Synonymer.no

predestinere

Meningsgruppe: 1

avgjøre

befale

beramme

beskikke

beslutte

bestemme

dekretere

destinere

determinere

diktere

disponere

disponert

forføye

forutbestemme

forutbestemt

forårsake

herske

kalle

kåre

lovfeste

ordinere

predestinert

regjere

resolvere

råde

sample

seede

selektere

sette av

single ut

skjebnebestemt

som står skrevet i stjernene

stipulere

så laga

søke ut

ta ut

utpeke

utse

utsette

utvalgt

utvelge

velge

vie

øremerke
© Wild Wild Web 2012