Synonymer.no

praktisere

Meningsgruppe: 1

aktualisere

anrette

anstifte

anstille

applisere

arbeide

avlegge

bedrive

begå

benytte

bese

bestille

bevirke

bibringe

bruke

buksere

bære seg at med

dosere

drive

dyrke

effektuere

eksersere

finne på

flytte

foreta

foreta seg

forflytte

forhale

forkynne

fremme

fullbyrde

funksjonere

gjennomføre

gjøre

gjøre alvor av

gjøre til virkelighet

gjøre tjeneste

gå frem med

hengi seg til

henlegge

holde på med

iaktta

iverksette

konkretisere

lee

legemliggjøre

legge for dagen

lære

materialisere

omplassere

operere

oppelske

oppfylle

overflytte

overføre

personifisere

rangere

reagere

realisere

repetere

rokere

selge

sette ut i livet

spille

studere

ta

terpe

tjenestegjøre

tjenestegjøreMateriale

transponere

transportere

trene

undervise

utfolde

utføre

utøve

virke

virkeliggjøre

øve

Meningsgruppe: 2

fungere


Andre relevante treff:

allmennpraktiserende
© Wild Wild Web 2012