Synonymer.no

praksis

Meningsgruppe: 1

aksjon

aktivitet

angrepsmåte

angrepsmåte

anordning

approach

arbeid

arbeide

arbeidsmåte

arbeidsmåte

atferd

avbenyttelse

bane

behandling

beskjeftigelse

bestemmelse

bestilling

bransje

bruk

danne skole

dont

drift

emploi

erfaring

etikette

evne

fasong

fedrearv

ferd

ferdighet

flid

folkeminne

form

forretning

framgangsmåte

framgangsmåte

fremgangsmåte

geskjeft

gjerning

gjøremål

handlingsmønster

hevd

håndverk

jobb

kanon

klientell

kontrakt

konveniens

konvensjon

kundekrets

kutyme

linje

maner

manøver

metode

måte

måte

norm

operasjon

oppgave

orden

ordning

overenskomst

overlevering

oversikt

pasienter

plan

planmessighet

politikk

praktikk

prinsipp

prosedyre

prosess

regel

renkespill

rettesnor

rite

ritus

sed

sedvane

sett

sette hjulene i gang

skape tradisjon

skikk

skikk og bruk

spilleregler

stand

stell

strategi

syssel

system

søkning

takt og tone

taktikk

teknikk

tilnærmingsmåte

tilnærmingsmåte

tilstand

tiltak

trade

tradisjon

usance

uskreven lov

usus

vane

vedtekt

vei

verv

virke

virksomhet

vis

yrke

åtgjerd

øvelse

Meningsgruppe: 2

ansettelse
© Wild Wild Web 2012