Synonymer.no

pragmatisk

Meningsgruppe: 1

anvendelig

arbeidssparende

bekvem

brukbar

effektiv

formålstjenlig

fruktbar

funksjonalistisk

funksjonell

gjennomførlig

god

heldig

hensiktsmessig

hensiktssvarende

kjekk

lettvint

nyttig

nøktern

opportun

passende

praktisk

probat

rasjonell

realistisk

reell

riktig

saliggjørende

sunn

tjenlig

velegnet

virkelig
© Wild Wild Web 2012