Synonymer.no

postulat

Meningsgruppe: 1

aksiom

anlegg

antakelse

argument

assersjon

bakgrunn

basis

betingelse

erklæring

forsikring

forutsetning

grunn

grunnlag

grunnsetning

hvis

hypotese

krav

kriterie

kvalifikasjon

mening

nødvendighet

premiss

påstand

sats

skikkethet

tese

under forutsetning av

utgangspunkt

utsagn

uttalelse

vilkår

Meningsgruppe: 2

analyse
© Wild Wild Web 2012