Synonymer.no

positivt

Meningsgruppe: 1

ansett

Meningsgruppe: 2

bra

brukbar

egnet

fagmessig

fint

flott

fordelaktig

formålstjenlig

fullgod

gagnlig

godt

grei

gunstig

nyttig

rett

riktig

skikket

tilbørlig

tilfredsstillende

tjenlig

verdifull

verdig
© Wild Wild Web 2012