Synonymer.no

porsjonert

Meningsgruppe: 1

adskilt

avgrenset

delt

desentralisert

differensiert

distribuert

dividert

fordelt

fraksjonert

kløyvd

loddet ut

oppdelt

revet løs

segregert

separert

skilt

sondret

sortert

spaltet

splittet

spredt

stykket opp

tildelt

tilmålt

utdelt


Andre relevante treff:

velproporsjonert
© Wild Wild Web 2012