Synonymer.no

porsjonere ut

Meningsgruppe: 1

avgrense

avveie

besette

dele

desentralisere

differensiere

dispasjere

disponere

distribuere

dividere

fordele

fraksjonere

inndele

kløyve

kvotere

løsrive

oppdele

parsellere ut

separere

skifte

skille

skjelne

sondre

spalte

splitte

spre

strø

stykke opp

stykke ut

tildele

tilmåle

utdele

utligne

utlodde
© Wild Wild Web 2012