Synonymer.no

pore

Meningsgruppe: 1

avtrykk

bresje

brudd

bule

bulk

dal

dump

fals

fordypning

forsenkning

fure

gap

gatt

glenne

glugge

gløtt

grav

grop

grotte

grugg

hakk

hol

hule

hull

hulning

høl

innfallsport

klare

klyss

krater

kulp

lakune

lekk

lekkasje

lomme

luke

lysning

mellomrom

nisje

nåløye

passasje

punktering

renne

revne

rynke

råk

senkning

sjakt

skål

skår

sluse

spalte

spor

sprekk

stikk

svart hull

søkk

tomrom

trakt

utetthet

ventil

vindu

åpning

øye

Meningsgruppe: 2

akvedukt


Andre relevante treff:

spore

anspore

spore opp

avspore

avsporet

ensporet

evaporere

oppspore

sporenstreks

smalsporet

inkorporere

etterspore

in corpore

ekstemporere

pro tempore

gi av sporene

rekke sporet etter

komme på sporet av
© Wild Wild Web 2012