Synonymer.no

polaritet

Meningsgruppe: 1

antitese

diskrepans

diversitet

konflikt

kontrast

motpol

motsetning

motsigelse

motstykke

paradoks

selvmotsigelse

splittelse

uenighet
© Wild Wild Web 2012