Synonymer.no

poengtere

Meningsgruppe: 1

angi

antyde

anvise

avmerke

avsette

begrense

bestemme

betegne

betone

definere

fastsette

fastslå

fiksere

forklare

fremheve

fyndig

gjøre oppmerksom på

indikere

klarlegge

konstatere

krysse av

markere

merke

nevne

notere

poengtert

presisere

påpeke

sette fingeren på

si

slå fast

slå takten

spesifisere

tilkjennegi

trekke frem

understreke

utheve

vise

vise til

Meningsgruppe: 2

aksentuere
© Wild Wild Web 2012