Synonymer.no

pli

Meningsgruppe: 1

almendannelse

anstand

begynnelse

belevenhet

dannelse

disiplin

dressur

genesis

kultur

levemåte

oppdragelse

oppfostring

oppførsel

oppkomst

politur

savoir vivre

sivilisasjon

takt

utdannelse

utvikling


Andre relevante treff:

plitt

plint

plire

plikt

splid

plikte

plissé

pliktig

plinisk

splint

splitt

splitte

plissere

plikttro

splittet

opplive

replika

jypling

splintre

kopling

hoplitt

replikk

splitter

opplivet

plissering

plimsoller

duplikat

pliskplask

splittelse

supplikk

replisere

amplitude

splidaktig

pliktarbeid

hoplitter

implicite

implisere

implisert

implisitt

duplisere

applikere

applisere

tilplikte

disiplin

plikttroskap

forplikte

opplivende

komplisere

komplisert

stempling

supplikant

avkopling

eksplisitt

krøpling

duplisering

kompliment

supplikere

forpliktet

applikasjon

supplikkere

splidaktighet

pliktskyldigst

pling i bollen

verneplikt

simplifisere

ukomplisert

disiplinere

komplikasjon

komplimenter

splitter gærn

disiplinert

uforpliktet

forpliktelse

pliktoppfyllende

komplimentere

oppsplitting

udisiplinert

uforpliktende

replikkveksling

pliktforsømmelse

multiplisere

reduplikasjon

gjenopplive

splitter pine gal

multiplikasjon

eksemplifisere

gi kompliment

overrumpling

forplikte seg på

forplikte seg til

eksemplifikasjon

fait accompli

tilbakekopling

interdisiplinær

multidisiplinær

gjøre kompliment

sancta simplicitas

vedlikeholdsplikt

erstatningspliktig

tvilsom kompliment

avtjene verneplikt

uartig udisiplinert
© Wild Wild Web 2012