Synonymer.no

pleie

Meningsgruppe: 1

akte

anlegge

anspenne

anvende

apropos

arbeid

arrangere

arrangere seg

avstedkomme

behandle

behandling

bekymre

bekymre seg

beleilig

beskyttelse

bestyr

bestyre

besørge

bevare

bevendt

bruke

bøte

defilé

dekning

doktorere på

dra omsorg for

dyrke

elte

endre

engste seg

erfaren

ettersyn

fiks

fikse

fjellovergang

flikke

flikking

forandre

foranstalte

forbedre

foredle

forfine

forme

fornye

forpleining

forrette

forslå

forsorg

forsyn

forsyne

forsørge

fortjent

fortrolig

forvalte

forvaring

fostre

fôring

gi

gjøre ferdig

gjøre frisk

gjøre i stand

gjøre åt

gripe an

gå frem

gå over

ha det med

ha for skikk

ha for vane

ha omsorg for

ha skikk

hege om

helbrede

helbredelse

hele

hensyn

hjelp

husholdning

høvelig

inngrep

innrette seg

interesse

justering

kjærlighet

klargjøre

kna

kur

kurere

lagom

lappe

lappverk

lege

lime

med tanke på

medfart

mekke

melde pass

mores

mottakelse

nestekjærlighet

omarbeide

omgang

omhu

omsorg

omsyn

omtanke

oppbevare

oppmerksomhet

oppsyn

ordne

ordne med

ordne seg

overhale

overhaling

pass

passe

preparere

puss

pusse opp

pynte

påse

redigere

rehabilitere

renskrive

reparasjon

reparere

restaurere

restituere

rette

rette opp

røkt

røkte

se til med

sette i skikk

sette i stand

skaffe

skifte ut

skjøtsel

skjøtte

skjøtte om

slipe

smi

som forskyldt

stell

stelle

stelle med

stelle på

stelle seg

stelle til

stelt

stoppe

sut

syte

sørge for

ta i kur

ta seg av

ta seg av noen

ta seg i vare

ta seg tæring av

ta under behandling

ta vare på

terapi

til lags

til pass

tilgodese

tilsyn

trekke seg

utbedre

utbedring

vant

vant med

varetekt

vaske

vedlikehold

vedlikeholde

vennlighet

virksomhet

vokte

være vant til

vøle

øvelse

øvet

Meningsgruppe: 2

bearbeide


Andre relevante treff:

pleiehjem

fotpleie

forpleie

pleietrengende

sykepleier

håndpleie

pleie omgang med

kroppspleie

hjelpepleier

sunnhetspleie
© Wild Wild Web 2012