Synonymer.no

plausibel

Meningsgruppe: 1

akseptabel

anselig

anstendig

antagelig

antakelig

anvendelig

autentisk

bastant

begripelig

betydelig

blivende

brukbar

drøy

fornuftig

forståelig

forsvarlig

gjennomførlig

gjørlig

godkjent

godtakbar

gunstig

gyldig

holdbar

holde

horvelig

i borgerlig tid

ikke verst

klekkelig

mulig

naturlig

noenlunde

opptenkelig

ordentlig

overkommelig

passabel

presumptiv

pålitelig

resonnabel

riktig

rimelig

saliggjørende

sann

sannsynlig

stor

sunn

tenkelig

tilforlatelig

tilfredsstillende

tillitvekkende

traust

trolig

troverdig

tålelig

vettig

være holdbar

å vente

ærlig

Meningsgruppe: 2

anslagsvis
© Wild Wild Web 2012