Synonymer.no

plass

Meningsgruppe: 1

albuerom

anseelse

ansettelse

apertur

arbeid

areal

armslag

art

atrium

av gårde

av sted

avtrekk

bane

beine

beining

beinke

beitemark

bekvemmelighet

beliggenhet

benk

beskjeftigelse

bevegelsesfrihet

blikk

blink

bor

bot

dile

distrikt

domene

drople

egn

embete

emploi

en plass i solen

enemerker

erverv

esplanade

fag

fasilitet

feil

felt

flateinnhold

flekk

form

forretning

forum

fregne

gjerning

grunn

gårdsplass

gårdsrom

himmelstrøk

husrom

husvære

hyre

håndtering

håndverk

idrettsplass

innhegning

jobb

jordvidde

kall

kant

kladas

klare

klaring

klatt

kluss

kondis

kondisjon

konstitusjon

land

landskap

lebensraum

ledig på torvet

leie

leilighet

lekeplass

levebrød

levevei

livsstilling

lokalisering

lokalitet

lyte

lytefri

makel

makula

manesje

margin

mark

marked

mellomrom

metier

mouche

møtested

nisje

næring

officium

område

oppklaring

orden

patio

plakk

plamas

plassering

platå

plett

posisjon

post

profesjon

provins

punkt

på flekken

reservat

revir

rom

rotunde

samlingssted

scene

sektor

sfære

sisu

situasjon

situs

skjerje

skjold

skueplass

sone

spette

spillerom

stade

stadion

stand

sted

stilling

stolpe

strekning

strøk

støtte

syssel

sysselsetting

taje

terreng

territorium

tilstand

tjeneste

torg

torv

trakt

treffpunkt

tumleplass

tun

uforlovet

ugift

uten plett og lyte

vannpost

vekk

verdighet

verv

virke

virkefelt

virksomhet

yrke

åpning

øyeblikkelig

Meningsgruppe: 2

kontorstol

Meningsgruppe: 3

senge

sete


Andre relevante treff:

plassert

plassere

plassangst

plassering

plassholder

flyplass

gi plass

valplass

deplassere

omplassere

lekeplass

kampplass

plass retning

soveplass

plass

skueplass

omplassering

remplassere

malplassert

sitteplass

tumleplass

liggeplass

holdeplass

ankerplass

fiskeplass

byggeplass

hvileplass

gi plass for

gårdsplass

stapelplass

en plass i solen

idrettsplass

førsteplass

plass i regjeringen

landingsplass

ankringsplass

på sin plass

lagringsplass

krigsskueplass

fylle sin plass

sette på plass

holde på plass

beholde valplassen

overnattingsplass

sette en på plass
© Wild Wild Web 2012