Synonymer.no

planlegge

Meningsgruppe: 1

akte

anrette

ansette

anslå

anstille

arbeide på

arrangere

avmåle

avveie

bane

bearbeide

bedømme

belage seg på

beramme

berede seg på

beregne

bestemme

betenke

betrakte

bruke de små grå

bruke hjernen

bruke hodet

brygge på

budsjettere

bygge

bygge opp

dandere

danne

deliberere

dimensjonere

disponere

disposisjon

drapere

drøfte

erkjenne

estimere

filosofere

finne

finne opp

foranstalte

forarbeid

forberede

forberede seg på

fordele

forfatte

forme

forslag

forsøk

forutberegne

frembringe

fremlegg

fundere

få i stand

førebu

gjennomtenke

gjøre

gjøre et overslag

gjøre i stand

gjøre modell

gjøre seg klar til

gjøre utkast til

gruble

grunne

gruppere

gå god for

ha en overbevisning om

helle til den oppfatning

holde

idé

inndele

innrette

innstille seg på

iscenesette

kalkulere

kladd

klassifisere

klekke

konsept

konstruere

kontemplere

krokering

kroki

kvantifisere

lage

lage seg til å

layout

legge hodet i bløt

legge opp

legge til rette

meditere

måle

oppbygge

oppfinne

oppføre

oppgi

ordne

organisere

overlegge

overveie

overveiende

plan

plassere

preparere

proposisjon

prosjekt

prosjektere

prøve

punktasjon

pønske

reflektere

regne

regne med

regne ut

resonnere

riss

risse

ruste

sammenføye

segmentere

sette i gang

sikte til

skape

skildre

skisse

skissere

skjelett

sove på

spekulere

spå om

stable på bena

stikke ut

studie

synes

ta i betraktning

ta under overveielse

taime

tallfeste

tegne

telle på knappene

tenke

tenke etter

tenke igjennom

tilrettelegge

time

tvile

utarbeide

utkast

utkast til

utregne

utruste

veie for og imot

vurdere

være overbevist om

være usikker


Andre relevante treff:

planlegger

planleggersjef
© Wild Wild Web 2012