Synonymer.no

pine

Meningsgruppe: 1

alarm

alderdom

anfekte

angripe

angst

anke

anløpen

antaste

bebyrde

bedrøve

beklage seg

beklemthet

bekymre

bekymring

belaste

bemøye

beskadige

bestyrtelse

besvær

besvære

besvære seg

betent

beven

bite

bry

byrde

defekt

dreie

elendighet

enervere

engstelse

ergerlig

ergre

ergre seg

erodere

erte

etse

etterstrebe

fare ille med

fatal

fobi

forarge

forargelig

forbitret

forferdelse

forfølge

forgripe seg på

forskrekkelse

forstyrre

fortvilelse

fortære

forulempe

forurolige

forvirring

frykt

fælske

gi buksevann

gjøre fortred

gjøre livet surt for

gjøre ondt

gjøre trist

gjøre vondt

gnage

gremmelse

gretten

gru

gråt

gråt og tenners gnidsel

gå en på nervene

gå ut av sitt gode skinn

gå vedkommende på nervene

harme

harmelig

helseslå

helvete

henge seg på

herse med

hjemsøke

hjemsøkelse

hjertebank

hjerteklapp

hoven

hundse

huskors

hvile tungt på

hysteri

håne

håpløshet

illtokke

ir

irritament

irritasjon

irritere

irritere seg

irriterende

irritert

kakstryke

kaldtokke

kile

kjedelig

klage

klemme

klø

korrodere

korrosiv

kors

krenke

kummer

kuske

kval

kverulere

kvide

lampefeber

landeplage

leielse

lemleste

lengsel

lide

lidelse

maltraktere

mare

marter

martre

martyrium

mase på

misbruke

misdannelse

mishage

mishandle

mobbe

molestere

myalgi

nage

nagende

nervøsitet

oppbrakt

opphisse

opphisselse

otte

overraskelse

overrenne

panikk

pasjon

pinaktig

pinefull

pines

pinlig

pinsel

pirre

plage

plages

plagsom

purgatorium

radbrekke

rampefeber

redsel

regjere med

rystelse

rød

seigpine

sette grå hår i hodet på

sinnsbevegelse

sint

sjenere

sjenerende

sjokk

skade

skamfere

skamslå

skjælven

skjærsild

skrekk

skrekk i livet

skremme

skrøpelighet

sky

smerte

sorg

spenne på pinebenken

støkk

støkk i livet

svakhet

svi

svøpe

sykdom

sår

såre

sørgmodighet

tantaluskval

tantaluskvaler

terge

terror

til å få fnatt av

tilrede

tirre

torkvere

torn i kjødet

tortur

torturere

trakassere

trenge seg på

trykke

tung

tyne

tynge

tynge ned

tyngende

tyngsel

tyrannisere

tære

tære på

tærende

ubehag

ufordragelig

ugreie

uhygge

uleilige

uleilighet

ulykke

uro

uroe

usikkerhet

ute av balanse

ute av fatning

utålelig

ve

ve og vel

veie

vel

virke som en rød klut på

vånde

være en torn i øyet på

øve vold mot

Meningsgruppe: 2

anger


Andre relevante treff:

pines

pinete

pine

utpine

pinefull

pinedød

pinetrang

seigpine

hodepine

kattepine

splitter pine gal

spenne på pinebenken
© Wild Wild Web 2012