Synonymer.no

pinaktig

Meningsgruppe: 1

begrense

begrenset

besværlig

bitter

brysom

dårlig

eng

ettersittende

fatal

fattig

ikke

ikke for flust

innestengt

innskrenket

karrig

kinkig

kjedelig

knapp

knepen

knuslete

kritisk

kummerlig

lei

lidelsesfull

liten

mager

mislig

nagende

nau

nødtørftig

penibel

pinlig

plagsom

prekær

påtrengende

ringe

risikabel

sammenklemt

sammenpakket

sammenpresset

sjenere

sjenerende

skral

smal

smertefull

smertelig

smålig

snau

snever

sparsom

sår

trang

truende

trykket

ubehagelig

uheldig

ulidelig

usikker

utilstrekkelig

utrygg

uviss

vanskelig

vond

Meningsgruppe: 2

anfekte
© Wild Wild Web 2012