Synonymer.no

pikk og pakk

Meningsgruppe: 1

bagasje

bank

bo

bohave

det samme

dippedutt

duppeditt

effekt

effekter

eiendel

eiendeler

eiendom

element

emne

gjenstand

gods

greie

habengut

handler om

kolli

last

legeme

løsøre

mobilier

objekt

oppakning

pakk

pakkenelliker

pakning

pargas

pikk

pjank

ramp

reisegods

sak

saker

ting

tingest

tøler

utrustning

Meningsgruppe: 2

affære

dings

innretning
© Wild Wild Web 2012