Synonymer.no

personifisere

Meningsgruppe: 1

agere

aktualisere

angi

avmerke

benevne

betegne

bety

effektuere

forestille

fremstille

fullbyrde

gjengi

gjennomføre

gjøre alvor av

gjøre til virkelighet

gå for

illudere

inkarnere

iverksette

konkretisere

legemliggjøre

markere

materialisere

oppdikte

oppfylle

personifisert

praktisere

realisere

representere

sette ut i livet

si

spille

symbolisere

syne

utføre

virkeliggjøre

vise

være

være et bilde på

Meningsgruppe: 2

betegnende
© Wild Wild Web 2012