Synonymer.no

per

Meningsgruppe: 1

ad

attmed

bortmed

gjennom

hos

i

i kraft av

i nærheten av

i og med

i seg selv

igjennom

inntil

like ved

med

nær

over

per se

pr

som sådan

takket være

ved

ved hjelp av

ved siden av

via

Meningsgruppe: 2

for hver


Andre relevante treff:

perm

Perl

pert

perse

perle

per se

perenn

perial

perfid

person

perige

aperi

perten

opera

per stk

taper

perfekt

perihel

perifer

pergola

periode

perrong

amper

persona

sperma

sperre

super

persisk

roper

pervers

pertete

kupert

kupere

operand

kapere

operere

perpleks

super-

sperret

superb

supere

Supert

spermie

rapert

periskop

peripeti

peristyl

hyper-

personer

perikope

periferi

apertur

dupert

aperçu

dupere

periodisk

periodika

permanens

perkusjon

perkolere

perifrase

perforere

per

kopper

kniper

operativ

pepper

permeabel

per i dag

pergament

permissiv

sperring

skaper

semper

tapper

verper

ypperst

vesper

proper

pertinens

personale

persipere

keeper

personbil

personell

personlig

demper

permisjon

permanent

hopper

permittere

hyperbol

drapere

permutabel

pernisiøs

persepsjon

perorasjon

draperi

periodevis

imperium

per capita

palpere

perfeksjon

perfiditet

periferisk

ekspert

persesylte

personalia

aperitiff

stupere

skaperi

superlim

toppers

ypperlig

uppercut

pervertert

biperson

personlige

persondata

personasje

personnavn

perspektiv

pertentlig

perspirere

operasjon

kampere

kaperhav

kippers

kniperi

krepere

lapperi

kryperi

klipper

perfektuere

perleformet

sharper

Skaperen

stymper

stopper

avsperre

kjøper

ekspert-

hjelper

persiflasje

imperator

imperativ

perseverere

permisjoner

periodetall

permutasjon

personality

desperat

perialisert

Per og Pål

upersonlig

tropper

trapper

upper ten

tølper

utroper

kaperbåt

desperado

temperere

kooperere

okkupere

tapperhet

persilleblad

temperert

personlighet

perkusjonist

periodisitet

kroppert

usurpere

peripatetisk

supervisor

superminne

hyperbolsk

perturbasjon

ekvipere

kleppert

gruppere

pepper

operasjons-

superlativ

sperre inne

superraskt

kjappere

skaperverk

dovenper

utløper

avhopper

supermarked

skaperevne

dispersjon

repertorium

persongalleri

superfosfat

personifisert

supervisjon

angriper

kløpper

blytyper

persona grata

temperatur

supervisere

supersonisk

personifisere

pauperisme

perfeksjonere

per omgående

nyskaper

impermeabel

imperfektum

impertinent

ekspertise

peripatetiker

ekserpere

desperasjon

imperatorisk

temperament

pimpernelle

gruppering

konsipere

imperfeksjon

ekvipering

syk person

kooperasjon

eksperiment

hypermoderne

Per nittengryn

skippertak

perpendikulær

galoppere

peppersvenn

echappere

WordPerfect

forløper

guttaperka

operativsystem

superstruktur

perler for svin

etteraper

operasjonskniv

eksperthjelp

medløper

malproper

redskaper

tidsperiode

downperiode

personifikasjon

pro persona

appertinenser

herskaper

frapperende

per fas et nefas

rangsperson

stymperaktig

ekspertmessig

emansipere

snuoperasjon

emansipert

hovedperson

perfeksjonistisk

treekspert

korrumpere

tølperaktig

antesipere

operasjonsbasis

mannsperson

korrumpert

medhjelper

forkjemper

kunnskaper

egotripper

medkjemper

skyskraper

person fra Norden

hjuldamper

eksperimentere

oppstopper

persona non grata

eksperimentell

moteskaper

manndraper

overløper

spillopper

skipperskjønn

temperaturmåler

støtdemper

interpersonlig

sperre øynene opp

interpersonell

minesveiper

temperamentsfull

ta temperatur

om person rørig

ressursperson

standspersoner

i egen person

fugleperspektiv

viktig person

nøkkelperson

regneoperasjon

antipersonellmine

oppstoppernese

kannestøper

modus operandi

gledesdreper

negativ person

sentral person

positiv person

uærlig person

snurrepiperier

personlighetens ånder

kontaktskaper

koffertløper

forfallsperiode

lette tropper

interoperabilitet

bekjentskaper

med perfekte tenner

før imperfektum

sykehuspersonell

nedgangsperiode

stripete person

uvitende person

enfoldig person

førstehjelper

fattig Per Eriksen

salt og pepper

uten persons anseelse

med lopper i blodet

bergingsoperasjon

som kjepper i hjul

dramatis personae

redningsoperasjon

tallerkendemper

fødselshjelper

på alles lepper

være persona non grata

etterlatenskaper

møte sin skaper

barrikadekjemper

norske båttyper

blomstringsperiode

lærevillig person

som to dråper vann

intelligent person

barmhjertig person

legge en demper

gå med skylapper

person som spaserer på strøket

ikke la seg dupere

sette en stopper for

toneangivende person

kortdistanse løper

slå i stumper og stykker

elementærkunnskaper

ønske dit pepperen gror

stikke kjepper i hjulet for

politisk kannestøper

som går med skylapper

få til å sperre øynene opp

hypernervakustiskediafragmakontravibrasjoner

VIP - very important person

Windows kompatibelt operativsystem

opp ad vegger og ned ad stolper

agiator.person som søker å lede folk ved smiger og appellerer til deres fordommer
© Wild Wild Web 2012