Synonymer.no

pensle ut

Meningsgruppe: 1

belyse

definere

eksemplifisere

elaborere

forklare

forklare nærmere

fullstendiggjøre

gå i detalj

gå i detaljer

gå nærmere inn på

konkretisere

male

pensle

presisere

stryke

utdype

utmale

utvide

utvikle
© Wild Wild Web 2012