Synonymer.no

pensjon

Meningsgruppe: 1

bevertning

diett

ernæring

forpleining

fortæring

kost

kost og losji

kosthold

mat

matstell

oppvartning

pleie

proviantering

traktement

underhold

Meningsgruppe: 2

gjestgiveri

Meningsgruppe: 3

hotell

pensjonat

Meningsgruppe: 4

alderspensjon

bidrag

enkepensjon

hjelp

invalidepensjon

støtte

uførhetstrygd

understøttelse

Meningsgruppe: 5

forsikring


Andre relevante treff:

pensjonat

pensjonert

helpensjon

suspensjon

enkepensjon

dyrepensjonat

alderspensjon

invalidepensjon
© Wild Wild Web 2012