Synonymer.no

peke på

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

anslå

antyde

anvise

betegne

gi beskjed om

indikere

markere

nevne

opplyse om

peke

peke ut

si

tendere

vende

vise
© Wild Wild Web 2012