Synonymer.no

peil

Meningsgruppe: 1

anelse

Meningsgruppe: 2

antakelse

formening

formodning

gjetning

hypotese

intuisjon

mistanke

peiling

teft

teori


Andre relevante treff:

peile

speil

speile

peiling

speiling

peile inn

speilglans

speilblank

speilglatt

avspeile

peild

speilbilde

avspeiling

vannspeil

forespeile

gjenspeile

akterspeil

luftspeiling

gjenspeiling

sjelens speil

ris bak speilet

som en løpeild

riset bak speilet

gå som en løpeild
© Wild Wild Web 2012