Synonymer.no

passe på

Meningsgruppe: 1

avlaste

begunstige

benåde

berge

beskjerme

beskytte

bevare

bære over med

bære på hendene

dekke

dra omsorg for

eskortere

forskanse

forskåne

forsvare

frede

frelse

fri

gardere

gjete

gå i bresjen for

ha tilsyn med

hegne

hevde

hjelpe

holde sin hånd over

ivareta

kontrollere

konvoiere

lindre

live

lune

protesjere

påse

se etter

se til med

sikre

skjerme

skåne

spare

stille seg i bresjen for

strygge

sørge for

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

vokte

våke over


Andre relevante treff:

passe på som en smed
© Wild Wild Web 2012