Synonymer.no

part

Meningsgruppe: 1

aksje

aksjonær

andel

anpart

atom

avdeling

avsnitt

bestanddel

bit

bolk

brokke

bruddstykke

byggekloss

del

detalj

dose

element

enhet

etappe

faktor

fragment

fraksjon

ingrediens

interesse

interessent

kaplak

komponent

konstituent

kontingent

kontrahent

kvanta

lapp

ledd

lott

lut

mengde

modul

moment

motpart

parti

partikkel

passasje

porsjon

rasjon

saksøker

saksøkte

segment

seksjon

sektor

side

sone

stubb

stump

stykke

takson

tantieme

utdrag

utsnitt

Meningsgruppe: 2

deltaker


Andre relevante treff:

parti

party

partout

partner

aparte

partisk

partere

anpart

partiell

partisan

partitur

partnere

parterre

upartisk

parthaver

partikkel

motpart

forpart

apartheid

bakpart

spartansk

partilinje

forparti

ta parti

i partier

storpart

part i saken

halvpart

brorpart

gjenpart

frempart

appartement

partenogenese

vareparti

repartisjon

departement

storparten

brorparten

partisipatorisk

certeparti

livspartner

rått part

mesteparten

livspartnere

kontrapart

rått parti

departementssjef

departementskontor

et godt parti

ofte part i saken

sparringpartner

ikke halvparten

finansdepartementet

samarbeidspartner
© Wild Wild Web 2012