Synonymer.no

parere

Meningsgruppe: 1

adlyde

danse etter vedkommendes pipe

etterfølge

etterkomme

etterleve

følge

føye

holde

holde seg etterrettelig

høre

iaktta

la seg lede av

lyde

lystre

oppfylle

overholde

respektere

rette seg etter

ta seg ad notam

ta til etterretning

underkaste seg

underordne seg

Meningsgruppe: 2

avbøte

avkrefte

avlede

avsanne

avvende

avverge

avvise

bestride

dementere

forebygge

forhindre

forpurre

gjendrive

hindre

holde borte

imøtegå

komme i forkjøpet

mildne

motbevise

motvirke

nekte

redusere ad absurdum

refutere

slå en pæl igjennom

slå tilbake

tilbakevise

unngå

vende bort


Andre relevante treff:

separere

reparere

preparere

komparere

som ikke kan repareres
© Wild Wild Web 2012