Synonymer.no

parafere

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

autorisere

bedyre

beedige

befeste

bejae

bekrefte

bekrefte seg

besegle

bestyrke

bevise

bevitne

bifalle

billige

endossere

erkjenne

forsikre

garantere

gi sitt samtykke til

godkjenne

godkjent

godta

gå god for

holde stikk

hylle

innrømme

innvilge

kanonisere

knesette

konfirmere

konstantere

konstatere

påtegne

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sanne

si ja til

signere

slå til

stadfeste

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tegne

tiltre

underskrive

undertegne

vedta

verifisere

vidimere

vitne

være med på

Meningsgruppe: 2

attestere
© Wild Wild Web 2012