Synonymer.no

papirmølle

Meningsgruppe: 1

administrasjon

ansvarshavende

bestyrelse

byråkrati

direksjon

embetsverk

endeløs administrasjon

formalisme

formynderskap

forvaltning

ledelse

skjemavelde

stell

styre

styringsverk

verk

vesen
© Wild Wild Web 2012