Synonymer.no

pønske på

Meningsgruppe: 1

fraternisere med

ha å

omgås

Meningsgruppe: 2

behandle

gi seg av med

nære

sysle med
© Wild Wild Web 2012