Synonymer.no

påviselig

Meningsgruppe: 1

klar

Meningsgruppe: 2

anskuelig

avklaret

begripelig

eksplisitt

enkel

entydig

forklart

forståelig

innlysende

instruktiv

kjølig

konsis

lettfattelig

lettlest

manifest

nøktern

opplagt

presis

stringent

synlig

tydelig

utvetydig

utvilsom

åpenbar

Meningsgruppe: 3

audkjent

følbar

følelig

kjennelig

merkbar
© Wild Wild Web 2012