Synonymer.no

påvise

Meningsgruppe: 1

angi

avdekke

avduke

avsløre

Meningsgruppe: 2

angi

anskueliggjøre

anvise

attestere

avdekke

avgjøre

avsløre seg

avslørende

bekrefte

bemerke

besegle

bestemme

betegnende

bevise

bevitne

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

bringe på det rene

demaskere

demonstrere

dokumentere

fastslå

forevise

forfekte

forklare

forråde

forsnakke seg

føre bevis for

gjennomskue

godtgjøre

heimle

hevde

hjemle

iaktta

illustrere

karakteristisk

klarlegge

konstatere

legge for dagen

legitimere

manifestere

notere seg

oppdage

oppklare

opplysende

poengtere

presisere

prove

påpeke

rulle opp

røpe

si

skildre

stadfeste

syne

talende

tilkjennegi

typisk

utlevere

verifisere

vise

vise sitt sanne ansikt

vitne om

åpen

åpenbare


Andre relevante treff:

påviselig
© Wild Wild Web 2012