Synonymer.no

påtakelig

Meningsgruppe: 1

aksentuert

avstikkende

bastant

bestemt

demonstrativ

faktisk

fast

fingere

forestille

frapperende

fremtredende

fysisk

følbar

følelig

grell

håndfast

håndgripelig

iøynefallende

jordbunden

jordisk

karakteristisk

kjennelig

klar

konkret

kraftig

legemlig

markant

markere

markert

materiell

merkbar

opplagt

påfallende

reell

sansbar

sanselig

simulere

skarp

skarpskåren

slående

spille

stofflig

substansiell

særpreget

til å ta og føle på

timelig

tydelig

utpreget

uttalt

virkelig

åpenbar

Meningsgruppe: 2

angi
© Wild Wild Web 2012