Synonymer.no

påta seg

Meningsgruppe: 1

besørge

dra omsorg for

erkjenne

evne

foranstalte

formå

forplikte

forrette

greie

gå inn i

hoppe inn i

i stand til

klare

kunne

legge på seg

love

makte

mann for

mestre

motta

ordne med

orke

overkomme

overta

passe

på høyde med

påtatt

røkte

stå for

sørge for

ta hånd om

ta i besittelse

ta på seg

tilta seg

tiltre

tre inn i

utføre

utrette

vareta

være god for

Meningsgruppe: 2

anerkjenne
© Wild Wild Web 2012