Synonymer.no

påstand

Meningsgruppe: 1

affidavit

aksiom

anførsel

anskuelse

antakelse

arbeidshypotese

argument

argumentasjon

artikkel

assersjon

assuranse

attest

aval

beedigelse

begrep

begrunnelse

bekreftelse

besyv

betenkning

betraktningsmåte

bevis

bulletin

dagsbefaling

dagsordre

deklarasjon

dekret

diktamen

dom

erklæring

forklaring

formodning

forsikring

forsvar

gjetning

grunn

holdning

hypotese

høring

idé

innstilling

intervju

kommuniké

kontekst

kort på hånden

kritikk

kunngjøring

lære

manifest

meddelelse

melding

mening

motivering

omdømme

opinion

oppfatning

ord

overbevisning

postulat

proklamasjon

redegjørelse

replikk

resolusjon

resonnement

responsum

sats

setning

siende

sinnelag

skjønn

standpunkt

stemning

støtte

syn

synsing

synsmåte

synspunkt

synsvinkel

tanke

tenkemåte

teorem

teori

tese

tro

trygd

utsagn

uttalelse

votum

vurdering

ytring

Meningsgruppe: 2

anmodning

Meningsgruppe: 3

forlangende

krav

ultimatum


Andre relevante treff:

nedlegge påstand om
© Wild Wild Web 2012