Synonymer.no

påstå

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

angivelig

angå

anmode om

anse

anta

attestere

avfordre

avkreve

avtvinge

banne på

bedyre

beedige

begjære

bekrefte

bemerke

benevne

beordre

betinge seg

bevitne

dominere

erakte

erklære

erverve

eske

fastholde

fastslå

finne

forbeholde seg

fordre

forfekte

forfølge

forkynne

forlange

formene

formode

formulere

forplikte seg på

forsikre

forsvare

forvisse

framstille

fremføre

fremholde

fremsi

fremture

gangbar

garantere

gi beskjed om

gi sitt ord på

gjeldende

gjøre gjeldende

gjøre krav på

gjøre krav på

gjøre seg gjeldende

gå ut fra

helle til den oppfatning

hensyn

herske

hevde

holde

holde på

inndrive

insistere

insistere på

kastrere

krav

kreve

kunngjøre

legge for dagen

love

mene

nedlegge påstand om

nevne

når det gjelder

offentliggjøre

omtale

oppgi

opplyse

opprettholde

ordlegge

overbevise

postulere

pukke på

påberope seg

påpeke

påstått

regne

rekvirere

rykke

si

si for visst

stå ved

supponere

sverge på

synes

ta gift på

tenke

tilkjennegi

tro

tykkes

utbe seg

uttale

uttrykke

ville ha det til

være stemt for

ymte

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

beskrive


Andre relevante treff:

påstått

påståelig

påståelighet
© Wild Wild Web 2012