Synonymer.no

påse

Meningsgruppe: 1

befare

bekymre seg

besiktige

besørge

dra omsorg for

engste seg

etterforske

etterprøve

etterse

foranstalte

forhøre

forske på

forsyne

forsørge

forvisse seg om

føre tilsyn med

føre el. ha kontroll med

føre el. ha tilsyn med

føre tilsyn med

granske

gå etter i sømmene

gå etter i sømmene

gå over

ha kontroll med

ha kontroll over

ha tilsyn

ha tilsyn med

inspisere

justere

kikke over skulderen

kikke vedkommende over skulderen

kontrollere

ordne med

overvåke

passe

passe på

pleie

prøve

rette

revidere

se etter

se til med

sensurere

sjekke

sjekke opp

skaffe

syte

sørge

sørge for

ta seg av

ta seg tæring av

tilgodese

tilse

undersøke

våke over

Meningsgruppe: 2

angre


Andre relevante treff:

påseilet

ildspåsetter
© Wild Wild Web 2012