Synonymer.no

påpeke

Meningsgruppe: 1

akte

anføre

angi

antyde

anvise

avmerke

avsette

beleven

benevne

berøre

betegne

betone

bringe

chevaleresk

deiktisk

demonstrativ

fastslå

forekommende

foreslå

foretrekke

forklare

forsterke

fortelle

fremheve

fyndig

førnevnte

galant

gjøre oppmerksom på

gjøre oppmerksom på

hensynsfull

høflig

indikere

innstille

konstatere

krysse av

kåre

markere

merke

navngi

nedsette

nevne

nevnte

notere

omtenksom

oppgi

poengtere

poengtert

presisere

påpekende

regne opp

samme

sette fingeren på

si

slå fast

slå takten

spesifisere

tilkjennegi

trekke frem

understreke

utpeke

uttale

utvelge

vedkomme

velge

vise

vise til

være oppmerksom på

ytre

Meningsgruppe: 2

aksentuere


Andre relevante treff:

påpekende
© Wild Wild Web 2012