Synonymer.no

påminning

Meningsgruppe: 1

admonisjon

advarsel

alvorsord

eksempel

formaning

hanegal

lærdom

lærepenge

memento

mene tekel

påminnelse

reprimande

skremmeskudd

skriften på veggen

skudd for baugen

tilrettevisning

trugsmål

trussel

varsel

varsku

vekker
© Wild Wild Web 2012