Synonymer.no

påminnelse

Meningsgruppe: 1

admonisjon

advarsel

alvorsord

beskjed

beveggrunn

drivfjær

drivkraft

eksempel

filippika

forbud

forestilling

formaning

forvarsel

gulrot

hanegal

hint

impuls

incentiv

incitament

irettesettelse

jærtegn

leksjon

lærdom

lærepenge

memento

mene tekel

omen

oppmuntring

profeti

påminning

refselse

reprimande

råd

signal

skremmeskudd

skriften på veggen

skudd for baugen

spore

spådom

stimulans

stimulus

symbol

tegn

tilrettevisning

tilskyndelse

trugsmål

trussel

varsel

varsku

vekker

vink

vitamininnsprøytning

Meningsgruppe: 2

huskelapp
© Wild Wild Web 2012