Synonymer.no

påhitt

Meningsgruppe: 1

anelse

begrep

bilde

forestilling

grille

grunntanke

hugskott

idé

impuls

innfall

innovasjon

innskytelse

inntrykk

invensjon

knep

lys ide

nyhet

nyskaping

nytenkning

nyvinning

oppfinnelse

påfunn

påfynster

tanke


Andre relevante treff:

påhitten
© Wild Wild Web 2012