Synonymer.no

påfunn

Meningsgruppe: 1

gimmick

ide

sprell

Meningsgruppe: 2

begrep

bilde

fakter

flenge

gag

grille

grunntanke

idé

impuls

innskytelse

jippo

klipp

puss

påhitt

riss

skår

snitt

spillopper

Meningsgruppe: 3

en fiks idé


Andre relevante treff:

påfunnet
© Wild Wild Web 2012