Synonymer.no

pådriver

Meningsgruppe: 1

ildsjelaktiv deltakerengasjert aktør

Meningsgruppe: 2

fanatiker

idealist

ildsjel

jern

selot

Meningsgruppe: 3

drivende kraft

foregangsmann

leder

opphavsmann

primus motor
© Wild Wild Web 2012