Synonymer.no

påbud

Meningsgruppe: 1

anordning

anvisning

avgjørelse

befaling

beskjed

beslutning

bestemmelse

bud

dagsbefaling

dagsordre

dekret

desisjon

diktat

direktiv

edikt

eksempel

foranstaltning

forbilde

forlangende

forordning

forskrift

fundas

føresegn

hustavle

imperativ

instruks

irade

kjennelse

klausul

kodisill

kommando

kommandospråk

lovbestemmelse

maktbud

oppdrag

ord

ordensregler

ordinans

ordning

ordre

paragraf

parole

pålegg

regel

reglement

resept

reskript

rettesnor

statutt

tilhold

tilsigelse

ukas

vedtekt

veiledning

vilje

åtgjerd

Meningsgruppe: 2

forbud


Andre relevante treff:

påbudt
© Wild Wild Web 2012