Synonymer.no

påberope seg

Meningsgruppe: 1

anføre

appellere

appellere til

bakke opp

bebreide

befale over

bekjenne seg til

bero på

beskylde

bunne i

dirigere

felle

foregi

formilde

forsvare

fremme

følge

føre i marken

gjøre gjeldende

godkjenne

gro

henge hatten på

henge sammen med

henskyte seg under

henvise

henvise til

hjelpe

holde med

holde seg til

jage

komme av

kunne tilskrives

manne seg opp

måtte

måtte sees på bakgrunn av

nedlegge

oppelske

oppmuntre

pukke på

referere

referere til

rettferdiggjøre

sekundere

sende

skylde på

skyldes

skyte hjertet opp i livet

skyte i været

skyte seg inn under

skyte ut

sponse

stamme fra

støtte seg til

ta til inntekt

tilgi

tilskrive

tre støttende til

tvunget til

understøtte

unnskylde

unnskylde seg

unnskylde seg med

unnskyldende

uttale seg til fordel for

vise

vise til

vokse

voldes av

vrake

være diktert av

være forårsaket av

være henvist til

være nødt til

være å forklare som

være å takke

Meningsgruppe: 2

angi

fremføre

fremlegge

føre opp

gi

hitsette

komme med

si

ytre
© Wild Wild Web 2012