Synonymer.no

på trygg grunn

Meningsgruppe: 1

dekket

farefri

fast i sadelen

gardert

i gode hender

in salvo

på den sikre side

sikret

trygg

utenfor fare
© Wild Wild Web 2012